Veli Katılımı Yetenek Sizsiniz....

16 Ocak 2012Okul öncesi eğitim sürecinde velilerin sınıf içerisindeki faaliyetlere katılımı oldukça önemlidir.Bu yol ile veliler sınıf içerisindeki eğitim sürecine katıldıkları gibi,okul öncesi eğitiminin önemini ve çocuğun öğrenme özellikleri hakkında uygulamaya yönelik bilgi sahibi de olurlar.Bu açıdan bakıldığında eğer mümkünse 1. ve 2. dönem birer kere olmak üzere veli sınıfa davet edilir.Becerileri ve yaptırmak istedikleri şeyler doğrultusunda sınıfta, eğitime etkin katılımda bulunurlar.

Bizde birkaç haftadır bu çalışmalar üzerine yoğunlaşmış durumdayız.Velilerim gerek kendileri tasarlayarak gerekse bana danışarak birtakım faaliyet ve çalışmalar yapmaya başladı sınıfta.Fakat ne yazık ki çalışmalarımız,amacı doğrultusunda ilerlemek yerine bir yetenek şovu haline dönüştü.Tarihte ve günümüzde de birçok insanda görebileceğimiz,diğerlerinden üstün olma hırsının, küçük bir örneğini yaşıyoruz okulda.Velilerim bu faaliyet şovuna o kadar kendilerini kaptırdılar ki durum birbiri ile küsme,birbirinin faaliyetini küçümseme boyutuna ulaştı.Benim öğrencilerimden bile daha çocukça davrandıklarını söylesem yeridir.Hal böyle olunca bir kez daha anladım veli eğitiminin ne kadar önemli olduğunu.Keşke rehber öğretmenlerimiz bu konuda daha özverili olsa.Sadece problem durumunda müdahale değilde önleyici önlemler içinde çalışmalar yapsalar.Herkes yapmıyor demiyorum,yapanlar tabi ki var.Fakat kendi rehber öğretmeni olmadığı bir okulda böyle bir çalışma olsa da iyi bir verim beklenemez.Haftanın bir günü geldiği bir okulda görevlendirmeli çalışan  rehber öğretmen ne öğrenci profilini ne de veli profilini tanıyabilir.
Bu arada kendimde seminer çalışmaları yapmadım değil.Fakat insanoğlu bir şeyi uzmanından  öğrenmek ister.Benim söylediklerim onların bir kulağından girdi, ötekinden çıktı....İnsanın her yaşta eğitimi oldukça önemli.Yaşam boyu formal olsun informal olsun öğrenmeler içerisindeyiz.Hırs kontrol altındaysa bir takım başarıları getirebilir.Fakat kontrolü kaybedilmiş bir hırs insanlıktan da çıkarabilir.

***Gerilime Yol Açan Çalışmalardan Örnekler***